ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดี วิถีปทุม ณ ตลาดไท  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย คุณภาพดีวิถีปทุม ปี 2559 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 11 แห่งและมอบป้ายเครื่องหมายรับรอง Clean Food Good Taste ให้ร้านค้า จำนวน 7 ร้าน พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่าการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารของคนไทยถือเป็นอันดับต้นของประเทศ ฉะนั้นการควบคุม ป้องกัน ปัจจัยที่ทำให้อาหารมีความไม่สะอาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีที่ว่า “ปทุมธานีเป็น เมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” การจัดกิจกรรมครังนี้นับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้บริโภค ได้เรียนรู้ ร่วมมือและใส่ใจสุขภาพเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย" สำหรับภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ สินค้าธงฟ้าและ OTOP โดยจะมีไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ตลาดไทจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 7

ตลาดไทจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตลาดไท ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจBIZ CLUB ปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ให้เกียรติเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดกล้วยหอม และผู้ชนะเลิศการแข่งขันปิดตากินกล้วยหอม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย  ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับในปีนี้มีผู้ส่งกล้วยหอมเข้าประกวดกว่า 60 หวี โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7  ได้แก่นายเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการผลิตกล้วยหอมคุณภาพจากบจ.คิงส์ฟรุ๊ต  นิทรรศการกล้วยในตลาดไท การแปรรูปกล้วยจากบจ.วัชมนฟู้ด การตรวจสุขภาพจากรพ.เปาโลรังสิต  กิจกรรมแจกชิมเครื่องดื่มควาเรียสจากบจ.ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล  การจำหน่ายหน่อกล้วยหอม  การแจกหน่อกล้วยหอมฟรี และการจำหน่ายสินค้าBIZ CLUB เพื่อประชาชน

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดไท และชาวชุมชนตลาดไทจัดกิจกรรมงานสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ขึ้น ณ ซอย๑๐ อาคารผลไม้ฤดูกาล โดยได้รับเกียรติจากคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การหล่อเทียนพรรษา และถวายปัจจัยสมทบกองทุนถวายภัตตาหารพระนิสิตจำนวน ๑๐,๗๓๕ บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญไปยังผู้ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ผู้ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ผู้ร่วมสมทบทุนกองทุนภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต และผู้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทุกท่าน