Home page
      สถานการณ์ราคา       พบเพื่อนร้านค้า   สำรวจความคิดเห็น
ค้นหา :  หน้าแรก / ข้อมูลประชาสัมพันธ์ / โครงการPOSSEC / บริการ
 
     ตลาดไท
     ข่าวการเกษตร
     ความเคลื่อนไหว กิจกรรม
     สัมภาษณ์ผู้บริหาร
     คณะเยี่ยมชมตลาดไท
     โครงการ POSSEC
     แนะนำโครงการ
     บริการ
     แผนที่
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     โครงการพิเศษ
การให้บริการ

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก POSSEC จัดเป็นศูนย์กลางการให้บริการการส่งออกแห่งเดียวที่มีความเบ็ดเสร็จครบวงจรดังนี้

การบริการหลัก
 • บริการ 24 ชั่วโมง
 • บริการส่งออกสินค้าเกษตรทางอากาศและทางเรือ
 • บริการตรวจปล่อยสินค้าด้วยอุปกรณ์ครบครัน
 • ตู้เก็บสินค้าปรับอากาศ อาคารปรับอุณหภูมิ
 • บริการตัวแทนผู้ส่งออก
 • การบริการการขนส่ง
 • บริการหน่วยงานราชการตามขั้นตอนพิธีการส่งออก ณ แห่งเดียว
  พิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า โดยกรมศุลกากร
  ออกใบรับรองสารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ออกใบรับรองปลอดแมลงและศัตรูพืช โดยกรมวิชาการเกษตร
  ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า โดยกรมการค้าต่างประเทศ

 • บริการเสริม

 • การหาสินค้าจากผู้ประกอบการหรือจากตลาดประมูลสินค้าเกษตรคุณภาพ
 • ให้บริการข้อมูลสภาวะตลาดและกฏหมายระเบียบข้อห้าม
 • การรมยา อบไอน้ำ และเคลือบผิว
 • กาจัดแสดงสินค้า
 • ให้คำปรึกษาทางด้านการส่งออกและการเงิน
 • การให้บริการสถานที่คัดแยก บรรจุ ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยที่มีมาตรฐาน
 • การบริการการเก็บสินค้า และห้องเย็น

 • ประเภทของสินค้า

 • ผักสดหรือผักแช่เย็นและแช่แข็ง
 • ผลไม้สดหรือผลไม้แช่เย็นและแช่แข็ง
 • ดอกกล้วยไม้ และไม้ตัดดอก
 • เครื่องเทศผลิตผลพืชสดทุกประเภท

 • แผนภาพการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโครงการ
  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก
     
   
     
     
  แนะนำตลาดไท I ตลาดสินค้า I อสังหาริมทรัพย์ I การค้า I ราคาสินค้า I แนะนำร้านค้า
  ข่าว I คลังความรู้ I กระดานสนทนา I ถามตอบ I สำรวจความคิดเห็น I ติดต่อตลาดไท