ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลาดไทร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม WUWM ครั้งที่ 30 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารตลาดไทพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดอาหารกว่า 500 คน จาก17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559  ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ มร.เกรแฮม แซนเดอรส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Competition and coopertion. Between wholsale and retail markets" ต่อที่ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ในการประชุม WUWM Congress ครั้งที่ 30 ที่ประชุมได้มีการประชุมหารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็น “Integration & Innovation Intelligent Development of Wholesale Markets”

ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016

ตลาดไทจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น 2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตลาดไทจัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารทะลจากประเทศญี่ปุ่น 2016 โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ผู้บริหารบริษัท Yamaharu จำกัด ให้เกียรติการต้อนรับ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และประชาชนผู้สนใจร่วมชมงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสินค้าเกษตรและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ อาหารทะเล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการค้า สินคาเกษตรระหว่างกันในอนาคต  

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท”

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี “เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การค้าการลงทุนการตลาดสินค้าบริการจังหวัดปทุมธานี หัวข้อ"เส้นทางปลาทูนึ่งตลาดไท" ณ อาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้แทนตลาดไท(นางอุดมลักษณ์ พงษ์สุพรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร) และตัวแทนผู้ประกอบการ(ร้านแมว-โยซีฟู้ด) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการปรุงเมนูปลาทูตลาดไทจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การชิมเมนูเด็ดจากร้านค้าในตลาดไท เยี่ยมชมตลาดปลาทูห้องเย็น และโซนปลาทูนึ่ง(ตลาดสด) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการจำหน่ายปลาทู ร้านอาหาร เป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร) ได้มอบกระเช้าปลาทูตลาดไทแด่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนำชมตลาดและบรรยายสรุป