ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8

กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีโชว์ศักยภาพในพิธีเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร  ผู้บริหารทีมสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตลาดไท ผู้แทนกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ผู้ค้า เผู้ประกอบการ  กษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8  ทั้งนี้ในการดำเนินการที่ผ่านมาตลาดไทได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร เป็นต้นแบบขององค์ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการผลิตที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริโภค การจัดงานกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8 จึงถือเป็นบทพิสูจน์คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งป็นการต่อยอด และผลักดันให้กล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีก้าวไปสู่การเป็น Product Champion ของประเทศ และพัฒนาสู่ภาคการเกษตร 4.0 ในอนาคต
 

ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 75 พร้อมกับหน่วยงานรวม 11 คณะ

ในโอกาสนี้นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ในรอบเวลา 14.30 น.มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ อาทิ ตลาดไท ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 104  บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น พริ้นตั้ง จำกัด  บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด  เป็นต้น สำหรับพระสงฆ์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ นิมนต์มาจากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ วัดคฤหบดี วัดบวรมงคล วัดใหม่เทพนิมิต และวัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล

ตลาดไทจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ตลาดไทจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลาดไท ร่วมกับผู้ค้า เจ้าของอาคารพาณิชย์ ชาวชุมชนตลาดไท และบริษัท ไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปี ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณซอย๑๘ อาคารผลไม้ฤดูกาล กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  โดยมีนายพิสิษฐ์ ชุณหวชิร  ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป จากวัดทวีการะอนันต์ร่วมในพิธีดังกล่าว และมีผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าของอาคารพาณิชย์ และชาวชุมชนตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยสำนึกในพระมหากรูณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้