สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อขอดูข้อมูล
เพิ่มเติม


ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :> ลืมรหัสผ่าน

> สมัครสมาชิกฟรี
> สมัครสมาชิกรับราคาสินค้า

 

ราคาขายส่งสินค้า

ค้นหาราคาสินค้า:
เลือกแสดงตลาด:
ค้นหาราคาสินค้าวันที่
ประเภทสินค้า/ ชื่อสินค้า เบอร์ เกรด หน่วยนับ ราคาขายส่ง  
    4 . 5   พริกแดงเม็ดใหญ่แห้ง - - กิโลกรัม 75
  5. ฟักทอง
    5 . 1   ฟักทองเกษตร ใหญ่ - กิโลกรัม 15 - 16
    5 . 2   ฟักทองเกษตร กลาง - กิโลกรัม 13 - 14
    5 . 3   ฟักทองเกษตร เล็ก - กิโลกรัม 11 - 12
    5 . 4   ฟักทองคางคก ใหญ่ - กิโลกรัม 16 - 17
    5 . 5   ฟักทองคางคก กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    5 . 6   ฟักทองคางคก เล็ก - กิโลกรัม 12 - 13
    5 . 7   ฟักทองทองอำไพ ใหญ่ - กิโลกรัม 16 - 17
    5 . 8   ฟักทองทองอำไพ กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    5 . 9   ฟักทองทองอำไพ เล็ก - กิโลกรัม 12 - 13
    5 . 10   ฟักทองลาย ใหญ่ - กิโลกรัม 16 - 17
    5 . 11   ฟักทองลาย กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    5 . 12   ฟักทองลาย เล็ก - กิโลกรัม 12 - 13
    5 . 13   ฟักทองศรีเมือง ใหญ่ - กิโลกรัม 16 - 17
    5 . 14   ฟักทองศรีเมือง กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    5 . 15   ฟักทองศรีเมือง เล็ก - กิโลกรัม 12 - 13
    5 . 16   ฟักทองศิลาทอง ใหญ่ - กิโลกรัม 16 - 17
    5 . 17   ฟักทองศิลาทอง กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    5 . 18   ฟักทองศิลาทอง เล็ก - กิโลกรัม 12 - 13
  6. มะขามเปียก
    6 . 1   มะขามเปียกแกะเม็ด(มีก้าน) - - กิโลกรัม 70 - 75
    6 . 2   มะขามเปียกแกะเม็ด(ไม่มีก้าน) - - กิโลกรัม 55 - 58
    6 . 3   มะขามเปียกมีเม็ด - - กิโลกรัม 25 - 30
  7. มะเขือเทศ
    7 . 1   มะเขือเทศท้อเขียว - - กิโลกรัม 10 - 14
    7 . 2   มะเขือเทศท้อแดงปนเขียว - - กิโลกรัม 16 - 20
    7 . 3   มะเขือเทศท้อแดง - - กิโลกรัม 10 - 20
    7 . 4   มะเขือเทศสีดา - - กิโลกรัม 10 - 18
  8. มะนาว
    8 . 1   มะนาว (ราคาไร่ - สวน) 400 - ร้อยละ(ลูก) 200 - 325
    8 . 2   มะนาว (ราคาไร่ - สวน) 500 - ร้อยละ(ลูก) 150 - 240
    8 . 3   มะนาว (ราคาไร่ - สวน) 600 - ร้อยละ(ลูก) 100 - 183
  9. มันฝรั่ง
    9 . 1   มันฝรั่ง ใหญ่ - กิโลกรัม 22
    9 . 2   มันฝรั่ง กลาง - กิโลกรัม 20 - 21
    9 . 3   มันฝรั่ง เล็ก - กิโลกรัม 17
  10. หอม
    10 . 1   หอมแขก - - กิโลกรัม 19 - 21
    10 . 2   หอมแดง - - กิโลกรัม 50 - 60
    10 . 3   หอมแดงตัดจุก - - กิโลกรัม 50
    10 . 4   หอมหัวใหญ่ ใหญ่ - กิโลกรัม 18 - 21
    10 . 5   หอมหัวใหญ่ กลาง - กิโลกรัม 18 - 21
    10 . 6   หอมหัวใหญ่ เล็ก - กิโลกรัม 18 - 21
  11. แห้วจีน
    11 . 1   แห้วจีน - - กิโลกรัม 50 - 60

<หน้าก่อนหน้า | 1 | [2]

    -- ราคาสินค้าที่ไม่แสดงในวันปัจจุบัน เพราะไม่มีสินค้าชนิดนั้นเข้ามาในตลาดไท ท่านสามารถย้อนวันที่ดูราคา
     สินค้าทั้งที่แสดงราคาในวันปัจจุบันและไม่แสดงราคาในวันปัจจุบัน ได้ตามต้องการหมายเหตุ: เรียนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมข้อมูลราคาสินค้าตลาดไท ทางทีมงานได้นำข้อมูลราคาสินค้าขึ้นสู่เว็บไซต์ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งมีข้อมูลราคาสินค้าต่อวันจำนวน 1,200 รายการ สำหรับรายการที่ไม่แสดงทางหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากไม่มีสินค้าเข้ามาขายในตลาดไท ณ วันนั้น