สำหรับสมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อขอดูข้อมูล
เพิ่มเติม


ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :> ลืมรหัสผ่าน

> สมัครสมาชิกฟรี
> สมัครสมาชิกรับราคาสินค้า

 

ราคาขายส่งสินค้า

ค้นหาราคาสินค้า:
เลือกแสดงตลาด:
ค้นหาราคาสินค้าวันที่
ประเภทสินค้า/ ชื่อสินค้า เบอร์ เกรด หน่วยนับ ราคาขายส่ง  
  1. พืชไร่
    1 . 1   กระจับ - - กิโลกรัม
    1 . 2   ข้าวโพดข้าวเหนียว ใหญ่ - กิโลกรัม 12 - 13
    1 . 3   ข้าวโพดข้าวเหนียว กลาง - กิโลกรัม 10 - 11
    1 . 4   ข้าวโพดข้าวเหนียว เล็ก - กิโลกรัม
    1 . 5   ข้าวโพดหวาน ใหญ่ - กิโลกรัม 8 - 9
    1 . 6   ข้าวโพดหวาน กลาง - กิโลกรัม 5 - 6
    1 . 7   ข้าวโพดหวาน เล็ก - กิโลกรัม 4 - 5
    1 . 8   แตงไทย ใหญ่ - กิโลกรัม 10 - 12
    1 . 9   แตงไทย กลาง - กิโลกรัม 5 - 9
    1 . 10   แตงไทย เล็ก - กิโลกรัม
    1 . 11   ถั่วแระ - - มัด ( 5 กก ) 90 - 105
    1 . 12   ถั่วลิสงดิบ - - กิโลกรัม 21 - 24
    1 . 13   ถั่วลิสงต้ม - - กิโลกรัม 48 - 50
    1 . 14   เผือกหอม ใหญ่ - กิโลกรัม 20
    1 . 15   เผือกหอม กลาง - กิโลกรัม 14 - 15
    1 . 16   เผือกหอม เล็ก - กิโลกรัม 10 - 11
    1 . 17   มันแกว ใหญ่ - กิโลกรัม 6
    1 . 18   มันแกว กลาง - กิโลกรัม 4
    1 . 19   มันแกว เล็ก - กิโลกรัม 3
    1 . 20   มันไข่ส้ม - - กิโลกรัม
    1 . 21   มันไข่ ใหญ่ - กิโลกรัม 12 - 15
    1 . 22   มันไข่ เล็ก - กิโลกรัม
    1 . 23   มันญี่ปุ่น (มันเทียน) - - กิโลกรัม
    1 . 24   มันต่อเผือก - - กิโลกรัม 10 - 13
    1 . 25   มันเทศ ใหญ่ - กิโลกรัม 12 - 13
    1 . 26   มันเทศ เล็ก - กิโลกรัม 4 - 5
    1 . 27   มันสำปะหลัง ใหญ่ - กิโลกรัม 17
    1 . 28   มันสำปะหลัง เล็ก - กิโลกรัม 12
    1 . 29   แห้วดิบปอกเปลือก - - กิโลกรัม 58
    1 . 30   แห้วดิบ - - กิโลกรัม
    1 . 31   แห้วต้มปอกเปลือก - - กิโลกรัม 65
    1 . 32   แห้วต้มไม่ปอกเปลือก - - กิโลกรัม
    1 . 33   อ้อย(ปอก) - - กิโลกรัม

    -- ราคาสินค้าที่ไม่แสดงในวันปัจจุบัน เพราะไม่มีสินค้าชนิดนั้นเข้ามาในตลาดไท ท่านสามารถย้อนวันที่ดูราคา
     สินค้าทั้งที่แสดงราคาในวันปัจจุบันและไม่แสดงราคาในวันปัจจุบัน ได้ตามต้องการหมายเหตุ: เรียนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมข้อมูลราคาสินค้าตลาดไท ทางทีมงานได้นำข้อมูลราคาสินค้าขึ้นสู่เว็บไซต์ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งมีข้อมูลราคาสินค้าต่อวันจำนวน 1,200 รายการ สำหรับรายการที่ไม่แสดงทางหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากไม่มีสินค้าเข้ามาขายในตลาดไท ณ วันนั้น