ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

ตลาดไทจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์เข้าพรรษาตลาดไท ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าตลาดไท และชาวชุมชนตลาดไทจัดกิจกรรมงานสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ขึ้น ณ ซอย๑๐ อาคารผลไม้ฤดูกาล โดยได้รับเกียรติจากคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ และคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การหล่อเทียนพรรษา และถวายปัจจัยสมทบกองทุนถวายภัตตาหารพระนิสิตจำนวน ๑๐,๗๓๕ บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดไทเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ตลาดไทขออนุโมทนาบุญไปยังผู้ร่วมถวายภัตตาหารเช้า ผู้ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ผู้ร่วมสมทบทุนกองทุนภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต และผู้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทุกท่าน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รณรงค์ติดฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(นายอำพล วงศ์ศิริ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้บริหารตลาดไท ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550)  โดยต้องระบุว่า “ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม” ระบุราคาสินค้า  ขนาด  มิติ  ปริมาณ  ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาสินค้าของแต่ละรายการ ชื่อผู้ผลิต และวันหมดอายุ ราคารวม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม มีข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องสำหรับการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของตลาดไทในการเป็นมุ่งมั่นเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์”

ตลาดไทจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์”

วันนี้( 9 มิถุนายน 2559) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท นำผู้ค้าตลาดไท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท) ร่วมกิจกรรมถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่  9 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้คือการแสดงพลัง “ชาวตลาดไทรวมใจ  ถวายไท้ภูมี  70 ปีครองราชย์” ร่วมกันแปรอักษรข้อความ WE LOVE THE KING โดยผู้บริหาร  ตัวแทนผู้ค้าตลาดไท และพนักงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานตลาดไท เพื่อร่วมจำรึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในโอกาสมหามงคล