ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช.ลงพื้นที่ดูงานสภาพเศรษฐกิจ  ปัญหาและอุปสรรคด้านการพาณิชย์  ณ ตลาดไท

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช.ลงพื้นที่ดูงานสภาพเศรษฐกิจ  ปัญหาและอุปสรรคด้านการพาณิชย์  ณ ตลาดไท

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  นำคณะกรรมาธิการฯ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จำนวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การค้า สถานการณ์การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนของจังหวัดปทุมธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายวินชัย อุยางกูร) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด(ตลาดไท)  หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารตลาดไท ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ‘ตลาดไท’ เปิดตลาดใหญ่ให้เกษตรกรลำไยไทย

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ ‘ตลาดไท’ เปิดตลาดใหญ่ให้เกษตรกรลำไยไทย

  เซ็นข้อตกลงเพื่อส่งออกลำไยไทยไปจีนมูลค่ามหาศาล 10,800 ล้านบาท

ทุ่ม 2.6 พันล.ยกเครื่อง’ตลาดไท’ฮับอาเซียน

ทุ่ม 2.6 พันล.ยกเครื่อง’ตลาดไท’ฮับอาเซียน

ทุ่ม 2.6 พันล้าน ดัน "ตลาดไท" ฮับค้าส่งผักและผลไม้สดภูมิภาคอาเซียน ล่าสุดเปิดศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร ยกระดับเทียบเท่าโมเดิร์นเทรด พร้อมเพิ่มคลังสินค้า ห้องเย็น ศูนย์คอนเทนเนอร์ให้ได้ 6 หมื่นตู้ และยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่หมด หวังเป็นศูนย์ค้าส่งที่ทันสมัยที่สุด