ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้าตลาดต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้าตลาดต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. ตลาดไทประสานงานนำคณะผู้ค้าจากตลาดไทจำนวน 4 คณะ กว่า 200 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ค้าส้มตลาดไท กลุ่มผู้ค้าผลไม้ต่างประเทศตลาดไท กลุ่มผู้ค้ากล้วยหอมตลาดไท และกลุ่มผู้ค้าทุเรียนตลาดไท ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลาดไท ลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ตลาดศรีนคร  ตลาดไทยเจริญ และสวนมะม่วงเฮียชาญ-เจ๊หนู  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ รวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด พร้อมหารือการประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรรระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และตลาดกลางสินค้าเกษตรในอนาคต

ตลาดไทจัดอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานGAP ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ตลาดไทจัดอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานGAP ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  ตลาดไท ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และแผงค้าลุงโอดสับปะรด จัดการอบรมการผลิตสับปะรดตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร(GAP) ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 ราย 

ทั้งนี้สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนานิ่ม มีตาผลค่อนข้างตื้น เมื่อปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกไปกับเปลือก ส่วนใหญ่มีการปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่า อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน จัดอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูง มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,250 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13 – 38 องศาเซลเซียส ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรด – ด่างของดิน 4.5 – 5.5  ซึ่งจากสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้การปลูกสับปะรดได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์มีความแต่งต่างจากสับปะรดแหล่งอื่น  ที่สำคัญสับปะรดบ้านคา ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)