เลี้ยงจิ้งหรีดรายได้งาม

           การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขาย สามารถทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ สร้างกำไรอย่างงามทีเดียว มีตลาดรองรับ เกษตรกรก็เลี้ยงง่าย ขายคล่องด้วย เงินลงทุนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท (พ่อแม่พันธ์จิ้งหรีด ราคาคู่ละ 10 บาท)

รายได้  : กิโลกรัมละ 100 บาท

อุปกรณ์

 1.  กล่องพลาสติก
 2.  อาหารของจิ้งหรีด
 3.  กล้าอ่อนของพืช และ อาหารไก่

ขั้นตอน การเพาะ เลี้ยงจิ้งหรีด

 1. เตรียมดินโดยใช้ดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำหนัก 5 กก./ กล่อง อบดินที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น    เวลา 5 ชั่วโมง หรือตากดินเป็นเวลา 5 วัน
 2. จับคู่ผสมพันธ์ ใช้ตัวเต็มวัยที่เป็นตัวเมีย 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว/กล่อง ให้อาหารจิ้งหรีด 1 กรัม/กล่อง (อาหารไก่) ให้อาหารทุกๆ 3 วัน
 3. เมื่อครบ 10 วัน นำจิ้งหรีดที่ผสมพันธุ์วางไข่แล้ว ออกจากกล่อง หลังจากนั้น ประมาณ 3 – 5 วัน จิ้งหรีดจะเริ่มฟักออกเป็นตัวมีขนาดเล็กมาก งดให้อาหาร ให้เฉพาะน้ำ และหญ้าสดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 4. จิ้งหรีดที่มีอายุ 1 – 7 วัน ให้อาหารและเปลี่ยนหญ้าทุกๆ 7 วัน ให้อาหาร 2 กรัม/กล่อง/3 วัน เวลาให้น้ำต้องนำถ้วยอาหารออกก่อนเนื่องจากอาหารจะขึ้นราได้ง่าย
 5. เมื่อจิ้งหรีดอายุ 8 – 15 วัน เปลี่ยนหญ้าทุกๆ 3 วัน พรมน้ำทุกๆ 3 วัน อย่าให้ชื้นจนเกินไป เนื่องจากจะเกิดไรจิ้งหรีด ให้อาหาร 4 กรัม/กล่อง/3วัน เมื่อจิ้งหรีดอายุ 16 – 30 วัน ให้อาหารเพิ่มเป็น 8 กรัม/กล่อง/3วัน
 6. หลังจากจิ้งหรีดอายุได้ 30 วัน นำจิ้งหรีดจาก 3 กล่องมาใส่ลงในกรง ให้หญ้าสดทุก 3 วัน ให้อาหาร 10 กรัม/กรง/วัน
 7. เก็บจิ้งหรีดขายหลังจากที่จิ้งหรีดมีอายุได้ 2 เดือน หรือ 60 วัน หลังจากการฟักออกจากไข่

การแปรรูป

ส่วนผสม 
ข่า ใบมะกรูด , ตะไคร้ เกลือสินเธาว์

 1. นำจิ้งหรีดมาล้างทำความสะอาด
 2. นำมาคั่วและปรุงรสด้วยเครื่องปรุงโดยใส่ข่า ตะไคร้ใบมะกรูด และเกลือสินเธาว์ คั่วจนสุก

แหล่งจำหน่าย

          ตลาด หรือแหล่งชุมชนต่างๆ

ข้อแนะนำ

 1. ควรระวังเรื่องความสะอาด และศัตรูของจิ้งหรีดคือมด ดังนั้นจึงควรมีที่รองตู้กันมดเอาไว้
 2. ก่อนนำจิ้งหรีดส่งขายหรือแปรรูปต้องงดให้อาหาร 3 วัน โดยเฉพาะหญ้าสด และหัวอาหารไก่ จะได้ไม่มีกลิ่นของสารอาหาร