ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

{alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th} {alt_th}

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย

  • ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มีปริมาณการซื้อขายสินค้าวันละกว่า 12,000 ตัน
  • ปริมาณการซื้อขายมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี
  • มีผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย  มีผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านต่างๆ รวมแล้วกว่า 100,000 คน ต่อวัน

“ตลาดไท” ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าเกษตรครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และเกษตรกรที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีปริมาณการซื้อขายกว่า 12,000 ตันต่อวัน  พร้อมผู้ประกอบการกว่า 3,500 ราย มีมูลค่าการค้ากว่า 180,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมีสินค้าหลักที่สำคัญ อาทิ  ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์  เนื้อปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ธัญพืช ดอกไม้ อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และพันธุ์ไม้ต่างๆ

ตลาดไทมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการค้าและกระจายสินค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งมีมาตรฐานระดับโลก สร้างความความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผู้ให้บริการชั้นนำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

ตลาดไทร่วมกับผู้ค้าจัดกิจกรรมสานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ชาวตลาดไทจัดกิจกรรม “สานศรัทธาสัมพันธ์ เข้าพรรษาตลาดไท” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ณ อาคารผลไม้ฤดูกาล ซอย 12 โดยคุณนายนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และชาวชุมชนตลาดไท กิจกรรมประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ถวายแด่พระนิสิตจำนวน 29 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแด่วัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ตลาดไทประสานงานนำผู้ค้ากล้วยหอมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น.  และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.  ตลาดไทประสานงานนำคณะผู้ค้าจากตลาดไทจำนวน 2 คณะ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย แผงค้ากล้วยหอมป้าหลิง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ตลาดไทลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2560 ฝ่ายข้อมูลตลาดและความสัมพันธ์ภาครัฐ ตลาดไท ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อคารวะหัวหน้าส่วนราชการ และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตลำไย ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และล้งลำไยเฮียตั้ม จังหวัดลำพูน พร้อมประชาสัมพันธ์พื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานฝนพื้นที่ได้รับทราบ