วิธีเลือกซื้อมะขามหวาน

         ให้เลือกซื้อฝักมะขามที่แห้ง  น้ำหนักเบา  เมื่อลองดีดดูที่ฝักมะขาม  จะมีลักษณะกลวงเลือกฝักมะขามที่สมบูรณ์เปลือกมะขามไม่แตก  ไม่มีแมลงเจาะเปลือกมะขามเป็นรูหรือมีเชื้อรา  สำหรับมะขามหวานพันธุ์ที่นิยมมีวิธีเลือกซื้อดังนี้

-  มะขามพันธุ์สีทอง 
หรือมะขามพันธุ์นายหยัด เป็นมะขามที่กลายพันธุ์จากพันธุ์หมื่นจงและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสายพันธุ์มะขามหวานที่ดีเยี่ยม  โดยนายประหยัด  กองมูล  เกษตรกรชาวอำเภอหล่มเก่าเป็นผู้ค้นพบ  ผลผลิตออกช่วงเดือน ก.พ. ถึงต้นเดือน มี.ค. โจบมีวิธีเลือกมะขามคือเลือกฝักมีขนาดค่อนข้างใหญ่  กลมโค้งเล็กน้อย  เพราะถ้ามะขามโค้งมากเปลือกนอกจะหนา  ฝักมะขามที่สุกจะเป็นสีน้ำตาล  เนื้อข้างในหนามีสีเหลืองทอง  รสหวานจัด

-  มะขามพันธุ์หมื่นจง 
เป็นต้นตระกูลของพันธุ์มะขามหวาน  มีอายุมากกว่า 200 ปี มีถิ่นกำเนิดที่ อ.หล่มเก่า โดยขุนหมื่นจงเป็นผู้ค้นพบ  ควรเลือกฝักมะขามที่ค่อนข้างกลม ฝักมะขามมีลักษณะโค้งปานกลางถึงรูปวงกลม  ฝักมะขามที่สุกจะมีเปลือกสีน้ำตาลแดง  เนื้อมะขามเหนียวเหมือนกล้วยตาก  รสหอมหวานเม็ดเล็ก  เนื้อมะขามจะล่อนง่าย

-   มะขามพันธุ์ประกายทอง
หรือมะขามพันธุ์ตาแป๊ะ  มีต้นกำเนิดอยู่ที่บ้านโป่งตาเป้า อ.ชนแดน โดยนายเจียง  แซ่เฮง  ได้นำเมล็ดมะขามมาเพาะพันธุ์ ฝักมะขามจะแก่เก็บได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ลักษณะฝักมะขามมีขนาดยาว  ใหญ่   โค้งงอ  ไม่มีเหลี่ยม  ฝักมะขามสุกเปลือกจะบางเป็นสีน้ำตาล  ผิวเรียบเป็นสีน้ำตาล  สีเนื้อมะขามเป็นสีน้ำผึ้ง  เนื้อหนา  ตกทราย  รสหอมหวาน  รกหุ้มเนื้อมะขามน้อย  เมล็ดมะขามเล็ก มีรสชาติหวาน หอม  อร่อย