ปิดตโนมัติเข้าสู่ระบบในการเข้าชมในอนาคต

ลืมรหัสผ่านของคุณหรือไม่?

alt_th

ติดต่อตลาดไท

ฝ่ายขาย(เช่าพื้นที่/แผงค้า)
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 126-128
อีเมล์ คุณอิศเรศ

ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 261
อีเมล์ คุณอุดมลักษณ์

ฝ่ายบริการตลาด/รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 243
อีเมล์ คุณชาญวิทย์

 

ฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 140
อีเมล์ คุณสาริณี

ฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 131
อีเมล์ คุณภานุทัต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์:02-908-4499 ต่อ 181
อีเมล์ คุณณัชพล

Contact Form